FÖRETAGET

Mirecomodo företaget är grundat 2011. Att hitta ett namn till företaget var inte lätt för jag ville ha ett namn som betyder nånting. Mirecomodo namnet kommer till en del av mitt eget namn Mirella och från italienska ordet comodo som betyder skön, behaglig och lämplig. Jag gillar Italien jätte mycket så det blev Mire+Comodo dvs Mirecomodo, ett lämpligt ställe, var det är behagligt att komma och ha det skönt på olika behandlingar.

Mirella Kuntsi

SKY-Specialkosmetolog , Cidesco kosmetolog , Dermalogica Expert

OM MIG

Jag har haft som dröm från kosmetologskolan att jag någon dag skulle ha min egen salong. På hösten 2011 började jag sträva mot mina drömmar då jag började som företagare på hyresstol under ett annat företag i Borgå. Min största dröm gick i uppfyllelse i november-december 2015 då jag fick flytta in i mina egna utrymmen och ställa i ordning. Kosmetologyrket har varit en självklarhet genast efter grundskolan och jag kom in med första försöket till skolan. Jag utexaminerades ifrån Yrkesinstitutet Prakticums kosmetologlinje våren 2004. Jag är Finska kosmetologförbundetskosmetolog, har avlagt den internationella Cidesco examen 2005 och examinerades till DermalogicaExpert bland de första i Finland år 2014. Jag studerade på sidan av jobbet till Specialkosmetolog på SKY-Opisto ( Finlands Kosmetologföreningens institut) och utexaminerades i februari 2018. I skolan fördjupade vi oss i kosmetologutbildningen, vi studerade råämnen, marknadsföring, nya apparater och hur människan är en helhet och hur man behandlar olika saker helhetsmässigt. Denna studietid gav mig så mycket säkerhet och nya synvinklar på behandlingsmetoder. Inom denna bransch så är det viktigt att studera för allting förnyar sig hela tiden. På hösten 2021 fick jag yrkesexamen inom företagsekonomi, detta ger säkerhet inom företagsamheten. Inom branchen har jag jobbat sedan studietiden, på olika ställen i huvudstadsregionen och i Borgå. Allt vad jag lärt mig och alla erfarenheter jag fått har hämtat mig till den plats var jag är idag. Kosmetologyrket är inte bara ett jobb för mig utan jag njuter av att få ge en skön och avslappnande stund till er andra.

Jag har jobbat redan från studietiden på branschen. Har jobbat på olika ställen i huvudstadsregionen och i Borgå. Har fått en hel del erfarenhet ifrån alla dessa ställen och dessa har hämtat mig till denna situation jag i denna dag är. Kosmetolog jobbet är inte jobb för mig utan jag njuter av att få göra behandlingar och få andra att må bra. Detta är min dröm!

CIDESCO EXAMEN

Cidesco examen är ett internationellt kosmetologprov, till provet hör en teoridel och en praktiskdel. Man måste också göra ett slutarbete om ett ämne som har med kosmetologyrket att göra. Till examen hör också att göra en valfri seriebehandling.

I den praktiska delen hör det att göra vissa behandlingar i en viss tid, kunna motivera sitt val samt berätta om råämnen i produkterna samt deras funktioner. I teoridelen ställs det frågor bl.a. om hudens funktion, hygien, anatomi och fysiologi.

När man avlagt Cidesco examen, har man bättre möjligheter att jobba i olika länder. Konsumenterna har också lättare att välja en yrkeskunnig kosmetolog för det finns ingen lag på vem som får använda kosmetolog”namnet” , dvs vem som helst kan använda kosmetolog titteln utan skolning.

DERMALOGICA EXPERT

Dermalogica experter är Dermalogicas högstskolade hudterapeuter. Dermalogicas internationella och unika Expert skolningsprogram garanterar att hudterapeutera har den sista informationen om huden, hudvården och kundbetjäningen. Skolningsprogrammet är tredelat – Certified, Specialist och Expert och består av 15 kurser som ger hudterapeuten en grundlig förståelse om hudens funktioner. Under kurserna går man grundligt igenom hudens olika konditioner så som åldrande, känslighet, acne vid vuxen ålder, råämnernas funktioner samt lär sig olika massager för att göra behandlingen personlig.